zondag 5 januari 2014

Schaapskudde Winterswijk dreigt te verdwijnen

Het blijven lastige tijden voor schaapsherder. Was vorig jaar herder Chris Grinwis bijna failliet, nu dreigt de rondtrekkende kudde in Winterswijk te verdwijnen. De gemeente bezuinigt op natuurbeheer en dat betekent maaien in plaats van grazen. Hierdoor neemt de werkgelegenheid voor Roelof Kuipers, de plaatselijke schaapherder, zover af, dat hij zijn kudde niet kan behouden.

Momenteel wordt er door stichting Landschapskudde en verschillende gemeenteraadsleden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de kudde verdwijnt. We hopen in de loop van de week meer informatie over de stand van zaken te kunnen geven.

Intussen roept stichting Landschapskudde op om donaties voor het behoud van de schaapskudde in Winterswijk. Dat kan door te doneren op IBAN nummer NL29 RABO 0137 9687 44, onder vermelding van “Red de kudde”. Meer info vind je op hun site (zie persbericht).

donderdag 9 mei 2013

Oprichting Stichting Schaapskudde Het Soerel

Stichting Schaapskudde Het Soerel is inmiddels opgericht en we hebben onze eerste vergadering gehad. Hoog tijd om jullie op de hoogte te stellen van onze toekomstplannen.

Wat is het doel van de stichting? De stichting zamelt geld in om de schaapskudde in (nieuwe) tijden van financiële nood te onderhouden. Zo blijven de kudde en deze zeldzame schapen behouden. Om een basis op te bouwen is de stichting op zoek naar donateurs. Zij kunnen hun vrijwillige bijdrage overmaken op rekening 1789.94.472 (IBAN: NL74 RABO 0178994472) t.n.v. Stichting Schaapskudde Het Soerel te Epe.

Die donateurs zijn ook echt hard nodig. Chris heeft nu weliswaar een afspraak met Natuurmonumenten en kan daarmee dit jaar verder met zijn bedrijf. Gelukkig heeft Natuurmonumenten zich vastgelegd op een oplossing voor alle rondtrekkende herders. We hopen van harte dat in het voorjaar 2014 dit plan een vaste vorm aan neemt.

Voor de lange termijn is echter niets zeker voor de schaapskudde. Volgend jaar kan een dergelijk situatie zich weer voordoen en het is belangrijk dat de stichting genoeg geld in kas heeft om voor de schapen te zorgen. Op termijn is het de bedoeling een fonds op te richten voor alle rondtrekkende herders al dan niet in samenwerking met de provincie.

vrijdag 19 april 2013

Schaapskudde Het Soerel en Natuurmonumenten vinden oplossing

De herders van Schaapskudde Het Soerel en Natuurmonumenten hebben samen een oplossing gevonden voor de problemen van schaapskudde Het Soerel. Dat is de uitkomst van het overleg dat Chris Grinwis dinsdag voerde met regiodirecteur Jeroen de Koe en beheerder Ben Roeterd van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten biedt Grinwis een andere opdracht aan voor de rest van dit jaar, waardoor de schaapskudde van Grinwis, Het Soerel, kan blijven voortbestaan.

Daarnaast gaan beide partijen, dus zowel Natuurmonumenten als Grinwis, zich inzetten om samen met allerlei betrokken partijen een vorm te vinden om rondtrekkende schaapskuddes voor het Nederlandse landschap te behouden. Natuurmonumenten neemt volgende maand het initiatief voor een eerste bijeenkomst. Dit moet de aanzet vormen tot een herderplan, om de continuïteit van de kuddes te waarborgen. Dit plan moet begin volgend jaar in werking treden.

Vorige week werd bekend dat Grinwis overwoog te stoppen na het mislopen van een omvangrijke graasopdracht van Natuurmonumenten rond het Hulshorsterzand. Voor deze opdracht had Natuurmonumenten overeenkomst bereikt met schaapsherder Ronald Wijlhuizen.

De situatie rond Het Soerel is geen geval op zich. De problematiek rond de traditioneel trekkende schaapsherders is al jaren bekend. Vrijwel allemaal hebben ze moeite de eindjes aan elkaar te knopen, met name omdat de overheid specifieke regelingen versobert of afschaft. De kudde van Grinwis verliest bijvoorbeeld met ingang van volgend jaar 32 duizend euro subsidie van de provincie Gelderland. Rondtrekkende schaapskuddes zijn van grote waarde, zowel voor het natuurbeheer als voor de cultuurhistorie.

woensdag 17 april 2013

Gisteren hebben we gesproken met Natuurmonumenten. Het was een goed en lang gesprek, al is er nog geen concrete oplossing. Om alle mogelijkheden nog eens op een rijtje te zetten neem NM tot donderdag de tijd. Daarna volgt meer nieuws.

vrijdag 12 april 2013

Schaapskudde Het Soerel vindt steun

Schaapherder Chris Grinwis is overweldigd door alle reacties die de media-aandacht heeft opgeleverd. Spontane publieksacties en de oprichting van een stichting zijn een stap in de goede richting, maar het faillissement is nog niet afgewend.

De verslaggeving rond de schaapskudde heeft veel mensen in beroering gebracht. Dit leverde niet alleen veel steunbetuigingen op, maar ook diverse initiatieven en een publieksactie. Onder de naam Red Schaap is een sms-actie opgezet om de herder door de hoogste financiële nood te loodsen. De houdbaarheid van de kudde is daarmee iets verlengd, maar van zekerheid voor de toekomst is nog geen sprake. 

Naast de publieksactie is er een stichting opgericht om schaapskudde Het Soerel te ondersteunen. Op korte termijn zal de stichting de schapen laten voeren en scheren. Op termijn is het de bedoeling dat de schapen bij de stichting worden ondergebracht. De kudde kan zo blijven voortbestaan in financieel zware tijden. Om deze plannen te realiseren is echter wel geld nodig. Donateurs kunnen de stichting en daarmee schaapskudde Het Soerel steunen. Het rekeningnummer wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.sms-actie

Het kan jullie haast niet ontgaan zijn. Michael Chapman en Linda Brinkman zijn een particulier initiatief begonnen om schaapskudde Het Soerel en haar 450 schapen te redden van faillissement. We zijn ontzettend dankbaar voor het initiatief en de vele sms'jes. De reacties zijn echt hartverwarmend.

Doe je mee?
Red de Schoonebeeker schapen van het slachthuis SMS: RED SCHAAP naar 3553 (€ 1.50 per ontvangen bericht/maximaal 2 berichten). Meer informatie over de actie is te vinden op www.facebook.com/redschaap.

donderdag 11 april 2013

Ondanks de laatste berichtgeving van Natuurmonumenten is er nog geen oplossing om de kudde op korte termijn staande te houden. De steun die we uit het hele land krijgen en de actie van Red de schaapskudde Het Soerel geven ons de ruimte om oplossingen te zoeken, maar we zijn er nog lang niet. Wij blijven vechten.